Bekijk hier de resultaten van afgelopen jaren
Bekijk resultaten

Kûbaarder hurdrindei 2017 gaat niet door!


Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie en een hernieuwde website gaan wij aan de slag voor de Kûbaarder Hurdrindei in het bijzondere jaar 2018. Wij hopen van harte u/jou dan ook op 6 oktober 2018 als deelnemer aan de start van de Hurdrindei te onmoeten.


De NPC Kûbaarder Hurdrindei.Uitslagen

Bekijk hier alle uitslagen.Naam Woonplaats Geslacht Tijd

ContactHeeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar kubaarderhurdrindei@gmail.com.